W pobliżu Wilna znajdująca się wieś Niemież była znana juz w XIVw. W kronikach wspomina się, że w tym miejscu znajdowal się zamek – rezydencja Witolda Wielkiego oraz jego rodziny. W 1937 r. w Niemiezu zamieszkiwali tatarzy, ktуrzy słuzyli w wojsku LDK. Zamek istniał do XVw.  Około 1830 r. hrabia Benedykt Tyszkiewicz wykupił Niemież z rodziny Sapiegów. W 1836 r. Michał Tyszkiewicz wymurował dwupiętrowy pałac w stylu klasycyzmu, wkrotce pojawiły się i inne budynki oraz park. W 1914 r. właścicielem dworu był Michał Bochowicz, który kierował dworem aż do 1943 r. W szóstym dziesięcioleciu dwór okazał sięwłasnością administracji kołchozu ,, Naujasis gyvenimas”, a następnie należał do Ministerstwa łączności.